ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รหัส ชื่ออาคาร ประเภท แบบอาคาร งบประมาณ ปีที่สร้าง สภาพปัจจุบัน
1 อาคาร1 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบพิเศษ 3200000 2498 ดี
2 อาคาร2 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 1000500 - จำหน่าย